Tuesday, August 21, 2018

Lemming Nageli mälestusnäitus Sagritsa Muuseumis, Karepal - 22.07.-10.09.2018
Viskiklubi ja Teet Veispaki initsiatiivil avati 22.07. Karepal, Sagritsa muuseumis Kalame talus - Lemming Nageli mälestusnäitus. Valitud tööde kollektsioon koosneb nii uuest kui vanemast loomingust, mida aitas kokku koguda Karl-Kristjan Nagel.
Samal päeval pärast näituseavamist liiguti paarikilomeetrise distantsiga eemale Rutjasse ( Viskiklubi asutamistallu aastal 1989 ) kus avati Jüri Ojaveri poolt loodud Lemmingu mälestuspink.


Fotoalbumit üritustest saab esialgu näha Mati Rautso fotodelt facebook aadressil.

Näitus Karepal jääb avatuks 10-nda septembrini ( umbes kella 16-ni ).

Näituse plakat ja pealkiri - Viskiklubi.