Friday, December 29, 2017

"Snowy room" 1983-84


"Snowy room" oil, canvas 1983-84 ( 150x180 cm )
"Lumine tuba" õli, lõuend 1983-84 ( 150x180 cm )
 

( Tallinn Arthouse Fund / Tallinna Kunstihoone Fond )

"Fossil. Black rainbow" 1988

"Fossil. Black rainbow" oil, canvas 1988 ( 140x110 cm )
"Kivistis. Must vikerkaar" õli, lõuend 1988 ( 140x110 cm )
 

( Tallinn Arthouse Fund / Tallinna Kunstihoone Fond )

"My family and other animals" 1987


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"My family and other animals" oil, canvas 1987 ( 81x100 cm )
"Minu pere ja muud loomad" õli, lõuend 1987 ( 81x100 cm ) 

( Tallinn Arthouse Fund / Tallinna Kunstihoone )

"Today, 2000 years ago, there was a lightning and a thunder" 1987

"Today, 2000 years ago, there was a lightning and a thunder" oil, canvas 1987 ( 60x75 cm )
"Täna 2000 a. tagasi lõi välku ja müristas" õli, lõuend 1987 ( 60x75 cm )
 

( Tallinn Arthouse Fund / Tallinna Kunstihoone Fond )

"According to our chronology" 1987
"According to our chronology" oil, canvas 1987 ( 110x160 cm )
"Meie ajaarvamise järgi" õli, lõuend 1987 ( 110x160 cm )
 

( Tallinn Arthouse Fund / Tallinna Kunstihoone Fond )

"Model" ( "Miniature") 1983 

"Model" ( "Miniature") oil, canvas 1983 ( 112x150 cm )
"Makett" õli, lõuend 1983 ( 112x150 cm )
 

( Tallinn Arthouse Fund / Tallinna Kunstihoone Fond )

"Still-life in a dark" 1981


"Still-life in a dark" oil, canvas 1981 ( 100x125 cm )
"Vaikelu pimedas" õli, lõuend 1981 ( 100x125 cm )


( Tallinn Arthouse Fund / Tallinna Kunstihoone Fond )

"Half manufactured product" 1977

"Half manufactured product" (oil, canvas) 90x65 cm, 1977
"Poolfabrikaat" (õli, lõuend) 90x65 cm, 1977


( Tallinn Arthouse Fund / Tallinna Kunstihoone Fond )

"Radio and shadow" 1975

"Radio and shadow" (oil, canvas) 70x95 cm, 1975
"Raadio ja vari" (õli, lõuend) 70x95 cm, 1975


( Tallinn Arthouse Fund / Tallinna Kunstihoone Fond )

Monday, March 20, 2017

"Current situation of world affairs" 1991
"Current situation of world affairs" oil, canvas, mixed media 1991 ( 65x92 cm )
"Maailma asjade hetkeseis" õli, lõuend, segatehnika 1991 ( 65x92 cm )

( private collection / erakollektsioon )


Tuesday, February 14, 2017

"Portrait of Andres Kollist" 1975
"Portrait of Andres Kollist" oil, canvas 1975 (50x70 cm)
"Andres Kollisti portree" õli, lõuend 1975 (50x70 cm)

( private collection / erakollektsioon )

_ _ _

Painting  was  restored  by  authors  son  and  artist  Karl-Kristjan Nagel.
Maali  restaureeris  autori  poeg  ja  kunstnik  Karl-Kristjan Nagel.

_ _ _